O-STA

1. kongres Zdravje in zdravstvo

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes bo na Brdu pri Kranju v ponedeljek, 5. oktobra 2015, odprl 1. kongres Zdravje in zdravstvo, na katerem bodo predstavniki institucij, ki se ukvarjajo s področjem zdravja, predstavili svoje poglede, dileme, izkušnje pri upravljanju, organizaciji in financiranju zdravstvenega sistema ter na področju skupnega javnega naročanja v zdravstvu.

Na kongresu smo pripravili tudi strokovno soočenje mnenj ob okrogli mizi Učinkovitost in uspešnost zdravstvenega sistema - zdravi ljudje, na kateri bodo sodelovali vabljeni gosti iz pristojnih institucij. Cilj okrogle mize je spodbuditi konstruktivno razpravo o učinkovitosti in uspešnosti zdravstvenega sistema, katerega cilj so zdravi ljudje.

Za vsa dodatna vprašanja sta vam na voljo Tanja Kuhar, tel. 01/2001-834 ali po elektronski pošti tanja.kuhar@uradni-list.si, ali Mojca Korošec, tel. 01/2001-835 ali po elektronski pošti mojca.korosec@uradni-list.si.

Več o kongresu lahko najdete na naslovu http://zdravje.uradni-list.si.