O-STA

Dnevi gradbenega prava

Gradbena stroka je med vsemi panogami v zadnjih nekaj letih doživela največje spremembe,te pa se nanašajo tako na izvedbeno plat gradbenih projektov kakor tudi na poslovanje in medsebojne odnose med udeleženci gradnje. Zaradi številnih težav, kot so plačilna nedisciplina, različni zahtevki v zvezi z zniževanjem plačil, prelaganje odgovornosti na druge udeležence gradnje ipd., so pravna vprašanja, povezana z izvedbo gradbenih projektov,postala pomembnejša kot kadarkoli prej.

V luči te problematike in reševanju vseh problemov, ki pesti gradbeno stroko je Uradni list Republike Slovenije v sodelovanju z GZS, Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala 25. in 26. novembra v Laškem, organiziral kongres Dnevi gradbenega prava.

Na kongresu bodo obravnavani vsi najbolj pereči vidiki medsebojnega sodelovanja pri gradnji. Poseben poudarek bo tudi na zakoniti izvedbi gradbenih projektov, financiranih iz javnih ali iz evropskih sredstev, ter na pravilni izvedbi gradbenih projektov, ki se izvajajo na podlagi pogodb FIDIC.

Za vsa dodatna vprašanja vam je na voljo Ana Wagner, tel. 051/36 40 43.

Več o kongresu lahko najdete na naslovu http://dgp.uradni-list.si/index.php