O-STA

Novi izzivi v plačilnih storitvah in trženju

Po odmevni lanskoletni se bliža že druga konferenca Novi izzivi v plačilnih storitvah in trženju, ki bo v torek, 17. aprila 2018 na Brdu pri Kranju, v organizaciji Uradnega lista Republike Slovenije.

Konferenca bo namenjena izzivom, ki so posledica tehnoloških novosti, novih predpisov ter novih storitev v industriji plačil v Sloveniji, EU in svetu.

Spremembe bodo velike in bodo imele posledice tako za kupce kot za banke in druge ponudnike finančnih storitev, poleg njih pa tudi ponudnike blaga in storitev tako za prebivalstvo kot na medpodjetniškem trgu in za druge akterje.

Na dogodku bodo predstavljeni razvojni trendi v svetovni industriji plačil in primeri uspešnih uvedb novosti iz sveta podatkovne znanosti, v katerem obvladovanje podatkov za uspešno poslovanje prevzema vodilno vlogo.

Na konferenci bodo strokovnjaki in odločevalci, ki so odgovorni za poslovne strategije, skladnost, tehnične rešitve in tisti, ki so zadolženi za odnose z uporabniki in prihodke.

Spletna stran konference: https://nidfs.uradni-list.si/


Več informacij:
Tanja Kuhar Šalja
040/807-066
tanja.kuharSalja@uradni-list.si