O-STA

Včerajšnja seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov

Velenje, 22. oktober 2015 - Včeraj popoldne je v protokolarni sobi Mestne občine Velenje potekala seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov, ki jo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Komandir Policijske postaje Velenje Boštjan Debelak predstavil informacije o varnostnih razmerah na območju Policijske postaje Velenje in mestne občine Velenje do konca meseca septembra. Povedal je, da na vseh področjih dela zaznavajo izboljšanje stanja. Na področju kriminalitete so obravnavali za 8 % manj primerov kot v istem obdobju lani, tudi raziskanost obravnavanih kaznivih dejanj se je izboljšala za dober procent. Na področju premoženjske kriminalitete je bilo obravnavanih za 2 % manj primerov, padec števila obravnavanih primerov so zabeležili tudi na področju nasilja v družini in na področju drog. Na področju javnega reda policisti beležijo padec kršitev za 30 %, ne le na območju mestne občine Velenje ampak na območju celotne policijske uprave. Občutno manj kršitev je bilo tudi v gostinskih lokalih in stanovanjih, na področju cestnega prometa pa so zabeležili 6 % manj kršitev.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je izrazil zadovoljstvo ob predstavljenih podatkih, vseeno pa je poudaril, da bo Mestna občina Velenje v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi v prihodnje izvajala programe za varnost v prometu.

V nadaljevanju seje je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič prisotne seznanil z najnovejšimi informacijami o begunski problematiki. Mestna občina Velenje je bila ena izmed prvih občin, ki je ponudila pomoč pri nastanitvi beguncev, vendar teh potreb do sedaj ni bilo. Zadeve so se bistveno spremenile in so potrebe večje, kot jih lahko zagotovi občina. Med novim lastnikom nekdanjega Vegradovega samskega doma in Ministrstvom za notranje zadeve so pričeli pogovori glede možnosti nastanitve dvestotih beguncev v Velenju. Župan je izpostavil, da nastanitev beguncev ni sporna, da pa se želimo na njihov prihod pravočasno pripraviti, da bomo lahko vzdrževali javni red in mir, jim zagotavljali zdravstveno in socialno oskrbo.

Ob zaključku seje je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič povedal, da ne vemo točno, kaj se bo v prihodnjih dneh zgodilo, vemo pa, da se pripravljajo spremembe in da se bomo morali hitro organizirati. Prepričan je, da bomo v mestni občini Velenje, tako kot smo to v preteklosti, tudi tokrat znali pomagati.

Vsi prisotni so zagotovili, da bodo pri reševanju begunske problematike aktivno sodelovali.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje