O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Znižane cene programov Vrtca Velenje

Velenje, 27. oktober 2015 - Svet Mestne občine Velenje je na današnji seji soglasno sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje. Od 1. novembra 2015 dalje bodo cene posameznih programov Vrtca Velenje znižane za 2 %.

Na podlagi temeljite analize, tudi z upoštevanjem sprostitev napredovanj in zvišanjem stroškov, so strokovne službe ocenile, da lahko staršem omogočimo znižanje cen programov vrtca.

Čeprav so nekatere občine že sprejele sklepe, s katerimi so črtale olajšave za drugega otroka (npr. počitniške rezervacije, začasni izpisi in bolnišnična odsotnost), Mestna občina Velenje še vedno ohranja tudi olajšave in tako pomembno prispeva k znižanju stroškov družinskega proračuna.

V sklepu je bilo med drugim predlagano tudi, da se meseca junij in september izvzameta iz počitniške razervacije in začasni izpis iz vrtca, saj so ju do sedaj starši zelo malo koristili. Še vedno pa ostaja plačilo staršev za počitniško rezervacijo in začasni izpis v višini 50 % oskrbnine, kar je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Prav tako ostajajo v predlogu sklepa tudi olajšave za otroke s posebnimi potrebami in sicer v primeru, če so odsotni zaradi bolezni, se jim v celoti oprosti plačilo prispevka za dneve opravičene odsotnosti.

Število otrok se je od leta 2012, ko je bila sprejeta zadnja ekonomska cena, konstantno povečevalo do šolskega leta 2014/15, v šolskem letu 2015/16 pa je vpisanih za dva oddelka manj otrok kot v začetku preteklega šolskega leta.