O-STA

Potrjen razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Velenje, 27. oktober 2015 - Svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje so na današnji seji med drugim sprejeli tudi Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Že jutri, 28. oktobra 2015, bomo na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Za občane, Javne objave in razpisi, Javne objave) objavili Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Vloge bomo sprejemali v glavni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1, klet, številka 10) do vključno 30. novembra 2015, in sicer vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure. Vsi zainteresirani lahko več informacij o razpisu dobijo pri sodelavcih Urada za razvoj in investicije (telefonske številke: Nina Vrečič - 03 8961 673, Blaženka Čujež - 03 8961 674 in Gašper Hostnik - 03 8961 540).

Zadnji razpis, na podlagi katerega je bila oblikovana veljavna prednostna lista, ki je že skoraj izčrpana, je bil objavljen v letu 2012. Letos smo že 130 družinam zagotovili neprofitna stanovanja, kar nam je omogočil zaključek projekta Poslovno stanovanjski objekt Gorica.

V razpisu je poseben poudarek namenjen reševanju stanovanjskega vprašanja mladih družin, oblikovani pa bosta dve ločeni prednostni listi:

- lista A za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine;

- lista B za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.

Ob javnem razpisu bomo zbirali tudi vloge za zamenjavo stanovanj. Občina lahko na podlagi 28. člena republiškega pravilnika v okviru svojih zmožnosti omogoči menjave najemnih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji, legi, višini najemnine in stanovanjskih stroških. Za upravičence do zamenjave stanovanj bo sestavljen poseben seznam A in B z enako opredelitvijo, kot pri dodelitvah.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje