O-STA

Vabilo na javno razpravo - Strategija mladih

Mladinski svet Velenje v okviru EU projekta "Mladi za Veleje" skupaj z Mestno občino Velenje in Mladinskim centrom Velenje organizira javno razpravo o osnutku Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016-2020.

Vse zainteresirane občane, ki bi želeli sodelovati s svojimi predlogi, vabimo, da se udeležijo javne razprave, ki bo potekala

v torek, 3. novembra 2015, ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje.

Besedilo osnutka dokumenta je na voljo na spletni stani www.velenje.si pod rubriko "Za občane - Javne objave in razpisi - Javne razgrnitve".

Prijazno vabljeni k sodelovanju.