O-STA

Podeljena priznanja najlepšim v Občini Žalec

V četrtek, 12. novembra, je bila v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu zaključna prireditev projekta Najlepši kraj, hiša, kmetija 2015 s podelitvijo priznanj.

Projekt Naj kraj, hiša in kmetija je nastal na osnovi projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela, lepa in gostoljubna. Že 14 leto zapored je projekt izvedel ZKŠT Žalec, v sodelovanju z Občino Žalec in Zvezo turističnih društev Občine Žalec.

Na razpis, ki je bil objavljen v pomladnih mesecih, se je v letošnjem letu prijavilo 11 hiš, 4 kmetije, 2 vrtca, 2, šoli, 5 poslovnih objektov, 3 obnovljeni objekti kulturen dediščine in 4 kraji oz. deli krajev, skupaj torej 31 prijav.

Člani ocenjevalne komisije v sestavi:

- Štefanija Kos Zidar, predsednica,
- Cvetka Pernovšek,
- Tilka Potočnik,
- Uroš Govek,
- Katja Fajič,

so dodelili priznanja v naslednjih kategorijah:

I. Kraj (del kraja)

1. mesto: Obnovljeno Staro mestno jedro Žalca
2. mesto: Sončna ulica, Šempeter
3. mesto: Športno-rekreacijski center DU Velika Pirešica - Galicija "Trnjulčica" Trje

II. Hiša:

1. mesto: Davorka P. Jošt, Levec
2. mesto: Majda in Viljem Ograjenšek, Podlog pri Šempetru
3. mesto: Karmen in Peter Planinšek, Petrovče
3. mesto: Karmen in Jernej Nahtigal, Ponikva pri Žalcu

III. Kmetija:

1. mesto: Magda in Janko Vasle, Ponikva pri Žalcu
2. mesto: Pavla in Alojz Podpečan, Hramše
3. mesto: Anka in Joži Krašovec, Pongrac

IV. Šola:

1. mesto: I. osnovna šola Žalec

V. Vrtec:

1. mesto: Vrtci Občine Žalec, enota Petrovče

VI. Poslovni objekt:

1. mesto: Matjaž d.o.o., Petrovče
2. mesto: Zagožen d.o.o., Žalec
3. mesto: Fideršek Transport d.o.o., Žalec

VII. Obnovljeni objekt kulturne dediščine:

1. mesto: Cerkev sv. Ožbolta, Pernovo
2. mesto: Žužova hiša, Šlandrov trg 21, Žalec
3. mesto: Flisova kapela, Irena in Ludvik Rehar, Galicija

Tokratna zaključna prireditev je bila grajsko obarvana, vsebinsko povezana z Dvorcem Novo Celje. Program prireditve so oblikovali: scenaristka Tanja Kastelic, Skupina za obujanje starinskih plesov in glasbe Galiarda, ansambel Mladika in voditelj Franci Podbrežnik. Za posnetke in predvajanje kratkih predstavitvenih filmov nagrajencev je poskrbelo podjetje Studio forma iz Žalca, glas je "posodila" Saška Pukl.

Avtor fotografije, na kateri sta župan Janko Kos in predsednica ocenjevalne komisije Štefanija Kos Zidar z vsemi prejemniki priznanj,je Tone Tavčer.