O-STA

Danes je evropski dan ozaveščanja o antibiotikih

Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih je evropska zdravstvena pobuda, organizirana vsako leto 18. novembra za ozaveščanje o nevarnostih, ki jih za javno zdravje predstavlja odpornost na antibiotike ter o njihovi preudarni rabi. Najnovejši podatki potrjujejo, da število bolnikov, okuženih z odpornimi bakterijami, v Evropski uniji narašča, ter da je odpornost bakterij na antibiotike velika grožnja za javno zdravje. Preudarna raba antibiotikov lahko pomaga ustaviti razvoj odpornih bakterij ter pripomore, da antibiotiki ostanejo učinkoviti tudi za naslednje generacije.

Dodatne informacije: http://ecdc.europa.eu/sl/EAAD/Pages/Home.aspx

Evropski komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis je ob evropskem dnevu ozaveščanja o antibiotikih opozoril, da okužbe z bakterijami, ki so odporne proti antibiotikom, samo v Evropi vsako leto zahtevajo 25.000 življenj. Protimikrobna odpornost se razvije naravno, vendar pojav močno povečujeta prekomerna in neustrezna uporaba protimikrobnih sredstev in slabe prakse nadzora okužb pri živalih in ljudeh. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v zadnjem poročilu ugotavlja, da se stanje še naprej slabša za večino opazovanih bakterij in antibiotikov. Vendar pa danes objavljeni podatki kažejo, da se je uporaba antibiotikov prvič zmanjšala kljub večji uporabi antibiotikov v bolnišnicah. Med petimi evropskimi državami, ki so zabeležile zmanjšanje porabe, so Danska, Luksemburg, Slovenija, Španija in Švedska.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6097_en.htm

Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/index_en.htm (ang)

V Sloveniji je Ministrstvo za zdravje RS v novembru 2005 imenovalo nacionalno Komisijo za smiselno porabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji. Komisija mora nadzirati in usmerjati spremljanje odpornosti mikroorganizmov na antibiotike, določati prioritetne naloge in obveščati ambulantne in bolnišnične zdravnike o ustrezni praksi. Cilj nacionalne komisije je izboljšati kvaliteto predpisovanja protimikrobnih učinkovin v državi. Komisija zagotavlja medsektorsko sodelovanje in vključuje v sodelovanje tudi veterinarsko službo.

Komisija za smiselno porabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji: http://www.si-map.org

Nacionalni inštitut za javno zdravje: http://www.nijz.si/sl/18-november-evropski-dan-antibiotikov-2015