O-STA

Rezulatati 65. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 21. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

65. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

21. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 23.09.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 65. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM065291203 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 876.908 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.002 lota naročil v skupni vrednosti 5.000.020.000 SIT po enotni ceni 98,446. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 5,98%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,800 in 98,314 (obrestna mera od 0,76% do 6,50% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 65. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 29.12.2003.

Razpisana emisija 21. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM021300904 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.073.822 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.001 lot naročil v skupni vrednosti 5.000.010.000 SIT po enotni ceni 94,314. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 5,85%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 94,700 in 93,541 (obrestna mera od 5,43% do 6,70% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 21. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 30.09.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 28.10.2003, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 25.11.2003.