O-STA

Izjava za javnost ob mednarodnem dnevu žensk

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, nikakor ne smemo pozabiti tudi na problematiko nasilja nad ženskami, ki še vedno predstavlja velik družbeni problem. Ob tem naj opozorimo, da za ženske največje nevarnosti nikakor ne predstavljajo begunci ali migranti, kakor nas nekateri želijo prepričati. Podatki nesporno potrjujejo, da se največ nasilja, tudi najhujšega, zgodi ravno v sferi zasebnosti, v družini, kjer so najpogostejše žrtve ženske in otroci. Še vedno velja, da je za številne ženske najnevarnejši ravno dom in njihovi intimni partnerji. Gre za nasilje, ki ostane najdlje skrito, je dolgoročno in zaradi tega pušča hude travme na žrtvah, gre tudi za nasilje, do katerega se v družbi kaže še zelo visoka strpnost. V Društvu SOS telefon smo v letu 2015 opravili 3165 svetovalnih storitev v zvezi z nasiljem, v varnih hišah pa je bivalo 69 žensk in otrok.

Kako bomo razumeli nasilje nad ženskami, kako ga bomo obravnavali in kakšna bo strpnost v družbi do njega, je zelo odvisno tudi od načinov poročanja, za katere so v prvi vrsti odgovorni mediji. Ravno zato smo se v Društvu SOS telefon odločili, da ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk organiziramo posvet na temo ustreznega poročanja v primerih nasilja nad ženskami in nasilja v družini, ki bo 8. marca 2016, od 10.00 do 13.00 ure v Cankarjevem domu (dvorana M1). Cilj posveta, na katerem bosta dobre prakse na področju izobraževanja medijev glede ustreznega poročanja v primerih nasilja, predstavili strokovnjakinji Deborah DeBare in Lucy Rios iz organizacije RI Coalition Against Domestic Violence, Warwick iz Združenih Držav Amerike, je dodatno izobraziti novinarje in novinarke ter strokovno javnost o tem, kako najbolj ustrezno poročati v primerih nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Novinarjem in novinarkam bosta na posvetu predstavili, kako oblikovati novice tako, da posredujejo spodbudna in ustrezna sporočila, ki so v interesu javnosti ob tako občutljivih dogodkih. Vsaka novica, povezana z nasiljem, mora imeti za končni cilj ozaveščanje javnosti v smeri doseganja ničelne strpnosti do nasilja, in obenem tehtno presojo o tem, do katerih podatkov v zvezi z vsako zgodbo je javnost upravičena. Presojanje med upravičenostjo posredovanja podatkov, ki jih novinarka in novinar dobi in interesom javnosti, pa je verjetno najtežje, saj se spopadata težnja po izdaji zgodbe, ki pritegne veliko bralcev in etično presojo o tem, katere podatke je v skladu z interesom vpletenih oseb upravičeno razkriti. Menimo, da je diskusija o tem v slovenskem prostoru podhranjena in zato nujna. Novinarke in novinarji bodo na posvetu lahko podali svoja mnenja o dani tematiki, ki bodo nato upoštevana tudi pri končni izdelavi priročnika o ustreznem poročanju o nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki je v pripravi.

Dr. Jasna Podreka, za Društvo SOS telefon