O-STA

Društvo SOS telefon bo začelo usposabljati nove prostovoljke za svetovalno delo

"Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja vabi prostovoljke na usposabljanje za prostovoljno svetovalno delo na SOS telefonu. Usposabljanje se bo začelo v petek, 4. marca 2005, v Ljubljani. Za podrobnejše informacije pokličite v pisarno Društva SOS telefon, na tel. št. 01 544 35 13 ali 01 544 35 14, vsak delavnik od 9.00 do 15.00. Prijazno vabljene!"

Društvo SOS telefon je nevladna in neprofitna organizacija, ki nudi pomoč ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje. Deluje od leta 1989, in sicer na nacionalni ravni.

Osnovni programi društva so: SOS telefon - telefonsko svetovanje ženskam in otrokom - žrtvam nasilja; Zatočišče Ljubljana za ženske in otroke, ki se želijo umakniti pred nasiljem; skupina za samopomoč za ženske, ki so doživljale ali še vedno doživljajo nasilje. Ukvarjamo se tudi s preventivno dejavnostjo in osveščanjem splošne in strokovne javnosti o problematiki nasilja nad ženskami in otroki.

DRUŠTVO SOS TELEFON

ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA

P. p. 2726, 1001 LjubljanaTel.: + 386 1 / 544 35 13, 544 35 14

Faks: + 386 1 / 524 19 93

E-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si

Spletna stran: http://www.drustvo-sos.si