O-STA

Rezultati 127. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

127. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 08.10.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 127. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM127061103 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.130 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,545. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 5,88 %.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,578 in 99,460 (obrestna mera od 5,45% do 6,98% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 127. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 06.11.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 15.10.2003. Razpisana emisija 128. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM128131103 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 16.10.2003.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

ZAKLADNICA