O-STA

Mercator in Zadružna zveza Slovenije podpisala dogovor o dolgoročnem sodelovanju

Portorož, 8. marec 2016 - V okviru letošnjega 43. letnega posveta zadružnikov sta danes Toni Balažič, predsednik uprave Skupine Mercator, in Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, podpisala Dogovor o dolgoročnem sodelovanju in podpori slovenskemu kmetijstvu in zadružništvu med največjim slovenskim trgovcem in Zadružno zvezo Slovenije in zadrugami, njenimi članicami, ki zagotavljajo 80 % celotnega odkupa kmetijskih pridelkov v Sloveniji. S podpisom dogovora sta Zadružna zveza Slovenije in Mercator nadgradila dolgoletno uspešno sodelovanje. Osnovni cilj strateškega in dolgoročnega partnerstva je razširjanje dosedanjega dobrega sodelovanja pri zagotavljanju izdelkov lokalno pridelane hrane oz. ponudbi kakovostnih izdelkov slovenskih pridelovalcev z namenom zagotavljanja dolgoročnega in trajnostnega razvoja lokalne pridelave hrane, s tem pa ohranjanja delovnih mest v pridelavi, predelavi in trgovini.

Mercator in Zadružna zveza Slovenije sta se z danes podpisanim dogovorom dogovorila, da bosta nadgradila sodelovanje med največjim slovenskim trgovcem in slovenskimi zadrugami. Strateško partnerstvo predvideva poglobljeno sodelovanje predvsem na področjih:

nadgradnje obstoječega dobrega in dolgoletnega sodelovanja na področju pridelave in predelave lokalno pridelane zdrave hrane, odkupa in prodaje v različnih oblikah sodelovanja;

promocije lokalno pridelane hrane ter projektov v izobraževanju, ki bodo ciljali k razširjanju zavedanja o pomenu lokalno pridelane hrane in s tem zagotavljali trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva in trgovine;

razvoja novih izdelkov in s tem razširjala ponudbo lokalnih izdelkov ter tako zagotavljala dolgoročni in trajnostni razvoj pridelave lokalne hrane, ki je ključna za varnost delovnih mest v proizvodnji, predelavi in trgovini;

spodbujanja in podpore socialno-podjetniške projekte na področju pridelave lokalno pridelane hrane.

Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije je ob podpisu dogovora poudaril: "Zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, na letni ravni odkupijo skoraj 80 % celotnega odkupa kmetijskih pridelkov v Sloveniji. Poleg tega neposredno zagotavljajo skoraj 3.000 delovnih mest, imajo 14.000 članov, pridelovalcev slovenske hrane, vsaj trikrat toliko kmetij z zadrugami poslovno sodeluje. Danes podpisani dogovor je zato izjemnega pomena tako za nadaljnji razvoj slovenskega kmetijstva, zadružništva, kot tudi za obstoj slovenskega kmeta in podeželja."

Toni Balažič, predsednik uprave Poslovnega sistema Mercator je ob tem dodal: "Mercator je kot največji slovenski trgovec že danes letno odkupi za skoraj 500 mio EUR izdelkov od slovenskih dobaviteljev. Sodelujemo z več kot 2000 slovenskimi pridelovalci, rejci in dobavitelji in tako na naših policah zagotavljamo največje število izdelkov iz Slovenije. Mercator in Zadružno zvezo Slovenije povezujejo desetletja dobrega sodelovanja. Z današnjim dnem naše partnerstvo dobiva še trdnejše temelje, slovenski kmetje pa v čedalje bolj zaostrenih razmerah delovanja pridobivajo zaveznika s posluhom za lokalno pridelavo hrane, ki je predpogoj za trajnostni razvoj kmetijstva, ohranjanje delovnih mest in ohranjanja slovenske kulturne dediščine."

S podpisom dogovora sta se oba partnerja dogovorila, da bo to dolgoročen projekt, ki bo imel pozitivne posledice za vse, ki so posredno ali neposredno vključeni v raznovrstne prehrambne verige oz. v pridelavo in predelavo hrane.