O-STA

Problemi v prostoru kličejo po drugačnem ravnanju vseh!

Vabimo vas na predstavitev publikacije "Kultura prostora in graditve zdaj!" Gradivo povzema večletna prizadevanja stroke povezane v skupino Odgovorno do prostora!

"Razmere na področju kulture urejanja prostora in graditve objektov so kritične in skrajni čas je, da se tem problemom resno spopademo," opozarjamo v skupini Odgovorno do prostora!, ki združuje arhitekte, krajinske arhitekte, prostorske načrtovalce, geografe, geodete, gradbenike in druge strokovnjake, ki sodelujejo pri urejanju prostora. Gradivo, ki je nastajalo sočasno s pripravo nove prostorske zakonodaje, povzema večletna prizadevanja in stroke, da se probleme v prostoru in gradnji poveže s pravimi vzroki in razširi splošno razumevanje urejanja prostora in graditve v Sloveniji čez formalne zakonske okvire.

Namen stroke je opozoriti na zdaj že kritične razmere v prostoru in zbuditi razumevanje za to, da se mora država s problemi spopasti resno in vsestransko. Poskrbeti mora za dvig splošne kulture urejanja prostora in graditve in uveljaviti moderne standarde načrtovanja razvoja v prostoru, ki bodo podpirali celovite modele upravljanja s prostorom.

Publikacija je rezultat prizadevanja široke skupine strokovnjakov različnega strokovnega porekla, statusa in pripadnosti različnim organizacijam. Je unikaten rezultat sodelovanja, izmenjave stotin elektronskih sporočil in stotin ur pojasnjevanja in usklajevanja ter kot taka izjemen dokaz pripravljenosti stroke, da prispeva k spremembam v urejanju prostora. Ta ista stroka je namreč hkrati, sočasno s pripravo publikacije, vložila tudi stotine ur prostovoljnega dela v pripravo pripomb na novo resorno zakonodajo.

Naj samo spomnimo, da se je stroka v okviru skupine Odgovorno do prostora!, prvič javno oglasila s Pozivom k spremembam v urejanju prostora, pozimi leta 2010. Za večino tedanjih zahtev stroka še vedno stoji, hkrati pa dodaja, da se je uresničila tudi večina slabih napovedi. V letih družbeno ekonomske preobrazbe sta se v Sloveniji ravnanje s prostorom in gradnja skrajno zreducirala na pripravo dokumentacije za gradnjo, zato se je kritično znižala kultura gradnje in urejanja prostora.

Pri nastajanju publikacije Kultura prostora in graditve zdaj! je sodelovalo 23 posameznikov iz 13 institucij. Dokument Kultura prostora in graditve zdaj! podpirajo partnerji skupine Odgovorno do prostora!: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Inštitut za politike prostora, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za arhitekturo, Katedra za urbanizem, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Zveza geodetov Slovenije, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Društvo arhitektov Pomurja, Trajekt - Zavod za prostorsko kulturo.


Izraz podpore za opravljeno delo in prizadevanja je s častnim pokroviteljstvom dogodkom povezanim s publikacijo izkazal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Vljudno vabljeni na srečanje z uredniki in s posamezniki, soustvarjalci publikacije, ki bo v sredo, 16.3.2016 ob 11. uri v prostorih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana.

Prosim vas za potrditev prisotnosti na elektronski naslov: zaps@zaps.si.