O-STA

Tehniški dnevi na UL FGG

Tudi v letošnjem študijskem letu so na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo organizirali tehniške dneve, na katerih so gostili osnovne šole in njihove učence. Osnovnošolci so lahko vstopili v svet gradbeništva, geodezije ter okoljskega inženirstva in izvedeli več o poklicnih možnostih po končanem študiju. Tehniški dnevi so potekali 8. marca in 19. aprila. Takrat so na UL FGG pripravili številne zanimive delavnice, eksperimente, skupinske naloge in oglede laboratorijev ter tako mladim približali inženirske poklice.

Tehniških dnevov so se udeležili učenci OŠ Loka Črnomelj, OŠ Nove Fužine, OŠ Bežigrad, OŠ Vič, OŠ Danile Kumar in OŠ Montessori. Ti so lahko delo gradbenikov, geodetov in okoljskih inženirjev spoznavali preko zanimivih interaktivnih delavnic ter poizkusov. Sestavljali so različne konstrukcije in opazovali sile, ki delujejo nanje, se seznanili z vzroki, vrstami in posledicami potresov ter preizkušali gradbene materiale in mehaniko tal v laboratorijih.

Učenci so lahko spoznavali tudi, kdo so geodeti in s čim vse se ukvarjajo ter različne geodetske instrumente. Postavili so se v vlogo prostorskega načrtovalca in skozi igro sodelovali pri prostorskem razvoju naselij. Izvedeli so tudi, zakaj je pomembna osončenost stavb, in s pomočjo različnih geometrij spoznavali vpliv okolice na osončenost stavb. Prav tako so lahko odkrivali, kje so sateliti, koliko jih je, kako jih spravimo v tirnico okrog Zemlje ter kaj in kako z njimi opazujemo. Mladim nadobudnežem so predstavili tudi letalnik oz. dron ter pravila in načine letenja, hkrati pa jim prikazali postopek modeliranja posnetkov z letalnika ter izdelke v digitalni in fizični obliki (3D-tisk).

Na delavnici Model podzemne vode pa so skupaj opazovali, kako so vodotoki in podtalnica med seboj povezani, in se pomerili v kvizu "Kaj veš o vodarstvu?".