O-STA

Župan Kolonje obiskal Velenje

Danes je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci sprejel župana albanske občine Kolonje Arbena Mala in izvršno direktorico organizacije BCCD ("The Balkan Center for Cooperation and Development") Elvano Zhezha.

Uvodoma je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol gostoma izrekel dobrodošlico, nato pa je direktor občinske uprave mag. Iztok Mori podrobneje predstavil Mestno občino Velenje, značilnosti mesta, organiziranost uprave in večje projekte.

V nadaljevanju srečanja je Elvana Zhezha, izvršna direktorica organizacije BCCD, ki tesno sodeluje s slovenskim Centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj ("The Center for International Cooperation and Development"), predstavila območje Kolonje in namen njihovega obiska. Izpostavila je, da BCCD tesno sodeluje z mestom Kolonje, saj jim želijo pomagati pri njihovem nadaljnjem razvoju. V Sloveniji iščejo primere dobrih praks, partnerja, od katerega bi se lahko učili in pridobili čim več koristnih informacij. Odločili so se, da bodo obiskali Velenje.

Občina Kolonje leži na jugovzhodu Albanije. Zaradi številnih gozdov, pašnikov in neokrnjene narave, vidijo nadaljnji razvoj predvsem v turizmu in kmetijstvu. Mlade želijo zadržati v domačem okolju, saj zaradi pomanjkanja delovnih mest iščejo svoje priložnosti v tujini, predvsem v bližnji Grčiji. Med njihovimi prioritetami je tudi vzpostavitev kvalitetnega šolskega sistema, ki bo omogočal razvoj človeških virov.

V nadaljevanju obiska si bodo gostje ogledali tudi Medpodjetniški izobraževalni center Velenje, podjetje Esotech in čistilno napravo Grmov vrh.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje