O-STA

Pogoji 123. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

POGOJE

129. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bo v sredo, 22.10.2003

V sredo, 22.10.2003 od 13.30 do 14.00 ure, bo Ministrstvo za finance izvedlo 129. avkcijo enomesečnih zakladnih menic.

Razpisana emisija 129. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM129201103 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 23.10.2003, zapadlost pa v četrtek 20.11.2003 (število dni do zapadlosti je 28 dni).

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup enomesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 15), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 64 30), Banka Koper d.d. (05 666 14 79), Factor banka d.d. (01 230 66 16), Gorenjska banka d.d. (04 208 42 94), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 20 81), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 27 55), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), PFC Interfin d.o.o. (05 663 31 00), Poteza d.d. (01 307 07 02), Publikum d.d. (01 433 33 31) in SKB banka d.d. (01 471 50 61).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/478 65 55, 01/478 61 41, 01/478 63 34, 01/478 62 31 telefaks: 01/425 70 66, e-mail: majda.vrhovec@mf-rs.si, tina.dermol@mf-rs.si, tomaz.oplotnik@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si.