O-STA

Rezultati 129. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo Republike Slovenije za finance

objavlja

REZULTATE

129. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 22.10.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 129. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM129201103 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.155 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 502 lota naročil v skupni vrednosti 5.020.000.000 SIT po enotni ceni 99,558. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 5,71 %.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,578 in 99,499 (obrestna mera od 5,45% do 6,47 p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 129. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 20.11.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 29.10.2003. Razpisana emisija 130. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM130271103 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 30.10.2003.