O-STA

V tednu dediščine evropskih pokopališč bo Pogrebno podjetje Maribor organiziralo predavanje in predstavitev pomena simbolov na pokopališču Pobrežje.

Vsako leto konec maja oz. v začetku junija člani Združenja pomembnih pokopališč Evrope (ASCE) v okviru projekta Dnevi dediščine evropskih pokopališč organizirajo številne vodene oglede, koncerte in druge kulturne prireditve na pokopališčih. Tako lahko obiskovalci največjih pokopališč v Barceloni, Dublinu, Parizu, Rimu, Atenah, Dunaju, Bukarešti in po več kot 130 drugih mestih Evrope skozi te aktivnosti bolje spoznajo zgodovino ter kulturno dediščino svojega kraja.

Pogrebno podjetje Maribor je v okviru projekta Symbols, stories of cultural life (Simboli, zgodbe kulturnega življenja), raziskovalo pojavnost, zgodbe in interpretacije simbolov na pokopališču Pobrežje. V okviru projekta, ki ga sofinancira Evropska komisija in v katerem sodeluje še pet partnerjev iz Španije, Italije, Velike Britanije, Irske in Francije, je bilo identificiranih čez 185 simbolov.

Križi, angeli, rastline, živali, konstrukcije, upodobitve ljudi in številni drugi simboli imajo izredno pomembno vlogo tako v individualnih zgodbah pokojnikov, kakor v splošni družbeni zavesti ter kulturi. Med sprehodi pogosto vidimo različne oblike teh simbolov in njihova prepletanja, vendar spregledamo njihov pomen in vsebino.

Na pokopališču Pobrežje smo identificirali čez 80 spomenikov z zanimivimi simboli. Tako lahko zdaj obiskovalci spoznajo, kaj pomenita prepletanji simbola olimpijskih krogov in slikarske palete na spomeniku Josipa Primožiča Toša, katerega življenjska zgodba je tesno povezana z Leonom Štukljem.

Iz nabora smo sestavili 3 poti simbolov: poklicni, verski in simboli usode, ki jih lahko obiskovalci spoznajo z mobilnim vodičem ARTOUR. Te poti nam razodevajo spomine na posamične zgodbe ljudi, ki so živeli tukaj. A hkrati skozi te zgodbe odstirajo zgodovino, običaje ter kulturno dediščino območja. Vse poti so pripravljene v slovenskem in angleškem jeziku ter so tako na razpolago domačim in tujim obiskovalcem.

Ob dnevih dediščine evropskih pokopališč bodo obiskovalci lahko izvedeli več o projektu ter novo nastalih poteh na predavanju Simboli pokopališča Pobrežje. Potekalo bo v kapeli pokopališča Pobrežje v četrtek, 2.6.2016 ob 16:00 . Nekateri od teh simbolov bodo predstavljeni pred samim vhodom v kapelo in na voljo za ogled skozi vse leto. Posebno razstavo v tem času pripravlja cvetličarna Aralija. Glasbeni aranžmaji, ki jih bodo pripravili, so prav tako povezani s simboli, ki jih lahko najdemo na pokopališču.

Pogrebno podjetje Maribor tako letos obiskovalcem ob dnevih dediščine evropskih pokopališč ponuja izredno zanimive izkušnje spoznavanja simbolov. Skozi zgodbe ter oblike, zapisane v simbolih, bomo podoživljali zgodovino in kulturno dediščino Maribora ter Evrope.


Kontaktna oseba:
mag. Lidija Pliberšek
Direktorica Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Tel.: 02/48 00 900
GSM: 031 538 424