O-STA

Lesna biomasa v evropi

CEBOIS krovna organizacija evropske lesnopredelovalne industrije opozarja: NE KURITE lesa dokler niste izčrpali vseh ostalih možnosti uporabe

V evropsko lesnopredelovalno industrijo je vključenih več kot 42.000 družb. Ta industrija zaposluje 2 milijona ljudi ter ima 165 milijard letnega prometa.

"Smo za čistejše okolje, smo za svet, kjer se da dihati, vendar smo odločno proti kakršnim koli poskusom, s katerimi bi ogrozili prihodnost dveh milijonov delavcev in njihovih potomcev! Nihče od nas si noče niti predstavljati, da bi sežigali ves les tega sveta z namenom, da bi pridobivali zeleno energijo in da bi lahko dihali 'kristalno čist zrak'. V vsem tem je sprevržena ideja�..."

"Bela knjiga o podpiranju obnovljivih virov energije zahteva trojno količino lesne biomase v energetske namene in sicer do leta 2010, kar pomeni še dodatnih 163 milijonov m3 lesa. CEBOIS strogo nasprotuje kakršnikoli nepremišljeni politiki, ki bi odobravala prekomerno sežiganje lesne biomase, saj bi s tem lesnopredelovalno industrijo silila v prepad".

"Problem se je začel v severni Evropi in se postopoma pomika proti jugu. Dve liniji ivernih plošč in tri linije za vlaknene plošče so morali ukiniti, saj niso bile več konkurenčne. V nekaterih državah cene vseh vrst lesa nenormalno rastejo. Najbolj izrazit primer je to, da je energijski sektor˝ na jugu Švedske lansko zimo tako obupano potreboval ˝zeleno energijo˝, da je kupil narezane hlode in jih zažigal!"

Nov pristop:

- izogniti se masivnemu sežiganju lesa in lesnih izdelkov v gole energetske namene,

- poraba energije za izdelke iz lesa je veliko manjša kot za enake izdelke iz drugih materialov,

- natančno definirati les, ki je primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo in tistega, ki je primeren za kurjavo,

- pri odločanju o ravnanju in uporabi z lesom in lesno biomaso mora imeti glavno vlogo lesnopredelovalna industrija.

Uporaba odsluženega lesa bi bistveno pripomogla k zmanjševanju emisij toplogrednih

plinov ter povečanju deleža obnovljivih virov energije v primarni energiji.

Odslužen les je smotrno uporabiti na dva načina:

- z recikliranjem kot surovino za proizvodnjo lesnih plošč,

- za energetsko rabo.