O-STA

Milijarda v industrijsko industrijsko predelavo lesne biomase

V Lesni TIP Otiški Vrh, Skupina Prevent so si tudi letos zastavili smele načrte, ki jih uspešno uresničujejo. Načrtujejo povečanje proizvodnje na 120.000 m3 surovih ivernih plošč, 4.130.000 m2 oplemenitenih plošč in povečanje prodaje tako na domačem trgu kot tudi na izvozu. V teku je investicija v skladiščno halo in odpremni ekspedit, ter posodobitev proizvodnje oplemenitenih ivernih plošč, v skupni vrednosti ca. milijarde tolarjev.

Z izgradnjo prizidka k proizvodni hali v izmeri ca. 5.800 m2 so pričeli v juniju. Dela so v polnem teku, zaključek pa je predviden v jesenskih mesecih, ko bo iz Nove Gorice v Otiški Vrh v celoti preseljena tudi sodobna linija za oplemenitenje ivernih plošč. Z investicijo bodo v tovarni pridobili možnost povečanja proizvodnje oplemenitenih ivernih plošč in nove skladiščne kapacitete ter posodobili in racionalizirali odpremo proizvodov.

Sodobnejša linija za oplemenitenje ivernih plošč bo omogočila proizvodnjo plošč velikega formata, kapacitete pa se bodo povečale na 8.000.000 m2 oplemenitenih plošč na leto. Nova linija pomeni tudi dodatno povečanje kvalitete, zmanjšanje proizvodnih stroškov, povečanje kapacitet in razširitev ponudbe ivernih plošč.

Investicija v višini milijarde tolarjev predstavlja vložek v ekonomsko smiselno in strateško pomembno investicijo tako za koroško regijo, kot tudi za slovensko lesno industrijo in hkrati alternativo načrtom sežiganja lesne biomase v velikih energetskih porabnikih. Projekt je v celoti financiran iz lastnih sredstev in kreditov. Pomeni tako predelavo manj kakovostnega lesa v koristen in uporaben izdelek, oplemenitenje vrednosti lesa, ohranjanje gozdov, skladiščenje CO2, kot tudi ustvarjanje dodane vrednosti, ohranjanje delovnih mest, itd.

V diviziji LES skupine PREVENT se zavzemajo za ohranitev delovnih mest, za višjo dodano vrednost in ohranjanje slovenskega naravnega bogastva - lesa s predelavo manjvredne lesne biomase v kvalitetne produkte. Po študijah Evropskega združenja pohištvene industrije predstavlja namreč poraba lesne biomase v energetske namene tudi do desetkrat nižjo dodano vrednost in do tridesetkrat nižje število delovnih mest kot predelava le-te v lesni industriji.

Dosedanje in predvidene investicije v diviziji Prevent Les znašajo skupaj ca. 30 mio EUR, zato se in se bodo tudi v prihodnje z vsemi argumenti zavzemali za razumno gospodarjenje z največjim slovenskim bogastvom - lesom.