O-STA

TOVARNO IVERNIH PLOŠČ OTIŠKI VRH OBISKALA MAG. ALENKA PAULIN, NOSILKA LISTE STRANKE MLADIH SLOVENIJE + ZELENI SLOVENIJE ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

(Šentjanž, 5. maj 2004) V sredo, 5. maja je Tovarno ivernih plošč Otiški Vrh obiskala mag. Alenka Paulin, nosilka liste Stranke Mladih Slovenije + Zeleni Slovenije v spremstvu g. Aleša Horvatiča, predsednika LO SMS Dravograd.

V Lesni tovarni ivernih plošč Otiški Vrh so se sestali z direktorjem Danilom A. Rancem in ostalimi predstavniki podjetja. V podjetju so jim predstavili proizvodnjo ivernih plošč, ki je že po svoji naravi ekološko naravnana, proizvodni program, okoljske investicije, ki so jih uspešno realizirali v zadnjih letih in smele načrte za prihodnost, srečanje pa se je nadaljevalo tudi z izmenjavo mnenj in predstavitvijo problematike zapostavljanja lesarske branže pri sprejemanju nacionalnega energetskega programa.

Direktor je med drugim poudaril pomen lesne industrije v Sloveniji in izrazil obžalovanje, da se država do panoge, ki ima velike možnosti za razvoj in je velikega pomena za slovensko gospodarstvo, obnaša tako mačehovsko. Lesarstvo je tradicionalna panoga, pomembna tako z vidika tehnološkega napredka, uveljavljanja na evropskem trgu, ohranjanja delovnih mest, kot tudi z okoljskega vidika, saj si prizadeva za ohranjanje največjega slovenskega bogastva - gozdov. Izpostavil je sprejemanje nacionalnega energetskega programa, favoriziranje energetikov, ki zagovarjajo energetsko izrabo lesne biomase, kar je v nasprotju z gospodarnim ravnanjem. Med drugim je poudaril, da lesarji niso proti kurjenju lesne biomase v gospodinjstvih in manjših kuriščih, ampak nasprotujejo ravnanju države, ki velikim sistemom za energetsko izrabo lesne biomase - kurjenje nudi subvencije, podjetjem, ki to lesno biomaso predelajo v uporaben izdelek, ustvarijo dodano vrednost, ohranjajo delovna mesta, itd. pa postavlja zahteve o ekoloških investicijah in sanacijah, brez prehodnega obdobja in morebitnih denarnih pomoči.

Paulinova se je strinjala in podprla prizadevanja lesarjev za enakopravnejše obravnavanje na državni ravni, ter izrazila zadovoljstvo glede ekološke osveščenosti podjetja in delovanja v smislu njihovega slogana "Prijazni do narave in okolja".