O-STA

Uspeh doktorske študentke z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko

Študentke in študentje Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na različnih področjih dokazujejo svoje kompetence, kritično razmišljanje in raziskovalno žilico. Tako je minuli mesec doktorska študentka Janja Dermol prejela za svoje raziskovalno delo in predstavitev priznanje za najboljšo predstavitev na mednarodni znanstveni delavnici Fundamental and Applied Bioelectrics. To je delavnica, ki jo organizirajo na inštitutu Frank Reidy Research Center for Bioelectrics Univerze Old Dominion v Norfolku, ZDA.

Ambicioznost študentov

V okviru študentskih predstavitev je Janja predstavila prispevek 'Cell sensitization in different buffers', s čimer je na kratko povzela svoje raziskovalno delo na temo povišanja občutljivosti celic na elektroporacijo s primerno izbiro elektroporacijskega pufra. V času delavnice pa je izšel tudi njen članek z naslovom 'Cell Electrosensitization Exists Only in Certain Electroporation Buffers'. K njenemu uspehu je pripomogel prof. dr. Damijan Miklavčič, njen mentor in predstojnik Laboratorija za biokibernetiko na Katedri za biomedicinsko tehniko. Profesor Miklavčič - tudi sam prejemnik številnih nagrad iz sveta znanosti - se v zadnjih letih osredotoča predvsem na preučevanje in uporabo elektroporacije v medicini, biologiji in biotehnologiji. Profesor Miklavčič stalno spodbuja študente na njihovi raziskovalni poti in jim z veseljem svetuje. Ljubljanska Fakulteta za elektrotehniko je na tem tekmovanju zmagala že drugič, saj je pred dvema letoma na delavnici enako priznanje prejela tudi takratna doktorska študentka Lea Rems. Vsi ti uspehi študentov so odraz kakovostnega dela fakultete in njenih profesorjev ter zanosa mladih v želji po napredku in boljšem jutri.