O-STA

Odziv Mestne občine Velenje na aktivnosti civilnih iniciativ

V zadnjem času opažamo povečano aktivnost civilnih iniciativ, ki želijo z različnimi argumenti diskreditirati odločitev stroke v zvezi z načrti za izgradnjo 3. razvojne osi. Zavedamo se, da takšni posegi v okolje zahtevajo določene "žrtve", vendar samo za primerjavo navajamo, da je Šaleška dolina za tretjinski prispevek k energetski samooskrbi Slovenije žrtvovala precej več kmetijskih zemljišč. Velikost rodovitne zemlje, ki bo uničena zaradi izgradnje 3. razvojne osi po trasi F2-2, zajema tretjino površine Velenjskega jezera. V Šaleški dolini pa imamo tri jezera (Škalsko, Velenjsko in Šoštanjsko oziroma Družmirsko) in novo jezero, ki je še v fazi nastajanja.

Želimo spomniti, da je traso F2-2 (Velenje-Šentrupert) kot najprimernejšo izbrala in potrdila Vlada Republike Slovenije, ki je strokovno presojala več različnih variant. Finančno oceno za izgradnjo trase F2-2 je predstavilo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, ki vodi postopek. Kot je v projektih, s katerimi je določena končna umestitev predvidenih posegov v prostor, običajno, se v postopku sprejemanja pojavljajo različni osebni in prostorski interesi, artikulirani skozi iniciative različnih vrst in praviloma podprte s strokovnjaki, ki se predstavljajo kot objektivni in delujoči v javnem interesu, pa temu pogosto ni tako. Poudarjanje zgolj določenih vidikov, pretiravanje s številkami, ignoranca realnih dejstev in pozabljanje argumentov, ki jim niso v prid, je zgolj nekaj taktik, ki jih te skupine v branjenju lastnih interesov brezkompromisno uporabljajo v medijskih objavah.

Mestna občina Velenje tudi v prihodnje pričakuje aktivno sodelovanje celotne lokalne skupnosti pri nadaljnjih postopkih izgradnje državne ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug.

Argumentacija trase F2-2 (Velenje-Šentrupert) s stališča Mestne občine Velenje je naslednja: bistveno izboljšana prometna in gospodarska povezava Savinjske in Šaleške doline, razvoj celotne regije - trasa F2-2 edina predstavlja osnovo za gospodarski razvoj Savinjsko-šaleške regije (SAŠA), vzpostavitev razvojnih priložnost za gospodarski in negospodarski sektor, predpostavka za dvig konkurenčnosti, povezava turističnih destinacij SAŠA regije, skrajšanje prometne poti v središče države, razbremenitev obstoječe prometnice Velenje-Arja vas in številni drugi argumenti. Nenazadnje pa so izvedeni tudi postopki seznanitve javnosti, upoštevanje in stališča do podanih pripomb v času javne razgrnitve, javne obravnave in izvedene optimizacije trase, zato je tudi trasa F2-2 najhitreje izvedljiva. Namreč vsako leto, ki ga izgubimo do izgradnje 3. razvojne osi, pomeni ogromno gospodarsko škodo za enega izmed največjih slovenskih izvoznikov - družbo Gorenje in še številne druge uspešne družbe. Nesprejemljivo je tudi primerjanje s projektom bloka 6 TEŠ, kot argumentom za diskreditiranje celotne Šaleške doline.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje