O-STA

Osnovna šola Gustava Šiliha naj kulturna šola

Velenje, 23. september 2016 - Včeraj so v Žalcu na zaključni prireditvi projekta "Kulturna šola 2016", ki jo je pripravil Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije v sodelovanju z Občino Žalec in Osnovno šolo Petrovče, prijavljenim osnovnim šolam podelili naziv kulturna šola.

Kulturna šola v kategoriji srednje velikih šol je postala Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje.

Pristojna 5-članska komisija je Osnovno šolo Gustava Šiliha Velenje med vsemi 58 prijavljenimi šolami nominirala v skupino 15 slovenskih šol, ki so se potegovale za najbolj prestižen naziv "kulturna šola leta 2016".

Organizatorji projekta želijo z javnim pozivom krepiti kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih, podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, spodbuditi izobraževanje mentorjev in organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju in motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Priznanje so prevzeli podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ravnateljica Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje Liljana Lihteneker in mentorica kulturne šole Mateja Kunc.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje