O-STA

Javna dražba gradbenih parcel v Škalah

V četrtek, 13. oktobra 2016, ob 9. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) pripravljamo javno dražbo za 11 komunalno opremljenih stavbnih parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec. Parcele, ki so velike od 723 do 1409 m², se nahajajo na atraktivni lokaciji, in bodo na voljo po izklicni ceni 34 evrov/m² (+ 22% DDV). Zemljišče ima južno lego in je v zgornjem delu ravninsko, spodnji del pa leži na pobočju. Parcele so komunalno opremljene, vse pa so dostopne po novi asfaltni cesti. Za lokacijo je izdelan nezavezujoč idejni osnutek tipične hiše.

Zainteresirane dražitelje vabimo k ogledu parcel, kjer so parcele jasno označene in oštevilčene. Na dražbo se lahko prijavijo po pogojih, razvidnih iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne Objave).

Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 03 8961 670 (Bojan Lipnik).