O-STA

Županov sprejem za starejše občanke in občane

Velenje, 30. september 2016 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo v ponedeljek, 3. oktobra, v Domu kulture Velenje ob 18. uri sprejel starejše občanke in starejše občane mestne občine Velenje.

V mesecu oktobru je mednarodni dan starejših in v Mestni občini Velenje tudi sicer namenjamo starejšim občankam in občanom posebno pozornost.

Projekt "Velenje, starosti prijazno mesto" izvaja Mestna občina Velenje že od leta 2009. Cilj projekta je izboljšanje kakovosti življenja starejših občanov naše občine. Starosti prijazna mesta so projekt Svetovne zdravstvene organizacije pri Organizaciji Združenih Narodov. Seniorski odbor se sestaja sedem let. Sestankov se udeležuje okoli petindvajset seniorjev. V okviru projekta deluje koordinacijski odbor, ki mu predseduje Drago Seme.

Najpomembnejši projekti na področju starejših so:

- Mestna občina Velenje skupaj s soorganizatorji v novembru pripravlja 4. mednarodni festival vezenja. Na festivalu, ki bo 12. in 13. novembra potekal v Rdeči dvorani Velenje, si bodo obiskovalci lahko ogledali vezenine razstavljavcev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Italije. Pripravili pa bomo tudi bogat kulturni program.

- Oktobra 2016 bomo izdali vodnik po socialnih programih, ki bo vseboval kontaktne podatke institucij, organizacij in društev, ki se ukvarjajo z naslednjimi področji: denarna, materialna in pravna pomoč, pomoč v stiski, programi za invalide, pomoč po smrti, projekt Starejši za starejše, bivanje, prehrana in družabno življenje in izobraževanje starejših.

- V letu 2016 smo organizirali nadaljevalni tečaj za družinske oskrbovalce, ki se ga je udeležilo 18 občank in občanov. Pogoj za obiskovanje tečaja je bil uspešno opravljen osnovni tečaj v letu 2015, ki ga je zaključilo 77 občank in občanov.

- Slogan "Sanje pripadajo vsem generacijam" je bogatil 6. medgeneracijski festival, ki je v Velenju potekal med 14. in 16. aprilom 2016. K organizaciji smo pristopili Mestna občina Velenje, Festival Velenje, Dom za varstvo odraslih Velenje, Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje, Ipak inštitut in Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje. Veliko aktivnosti smo letos izvedli prvič. Prvič smo v Velenju pripravili plesni "flash mob", pri katerem je sodelovalo sto trideset plesalcev. Prvič so po Cankarjevi ulici tekli starejši od 65 let in upokojenci. Prvič je festival potekal tri dni na različnih lokacijah ob različnih urah.

V sklopu festivala je nastal tudi 3-minutni filmček, ki je objavljen na youtube kanalu.

- Projekt Starejši za starejše - Nosilec projekta je Zveza društev upokojencev Slovenije, ki delno zagotavlja finančna sredstva za izobraževanje, svetovanje, vodenje, pomoč in druge potrebne aktivnosti v zvezi z izvajanjem ter materialne stroške za neposredno delo v obliki materiala za tiskanje obrazcev za delo na terenu. V Velenju projekt Starejši za starejše izvajajo posamezna društva Šaleške pokrajinske zveza društev upokojencev Velenje in Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje. V letu 2015 so prostovoljci DU Velenje obiskali 1148 občanov MOV, ki so starejši od 69 let. Izvedli so 948 obiskov, kar znaša 189,2 % več kot so jih načrtovali.

- Društvo upokojencev Velenje sodeluje pri razdeljevanju viškov hrane in hrane Banke hrane Sibahe. Projekt Viški hrane zagotavlja hrano predvsem starejšim in invalidom. Glavni namen projekta je organizirati prevzem in predajo hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti in bi jo drugače trgovci ob koncu dneva dali v uničenje. Vsi sodelujoči v projektu so lani razdelili 18 ton hrane.

- Od leta 2014 deluje spletna stran www.starostiprijazno.si. Starejši občanke in občani objavljajo predloge, pripombe in vprašanja, na katere poiščemo rešitve oziroma odgovore, zakaj rešitve niso mogoče.

Z vsemi naštetimi aktivnostmi skušamo, v sodelovanju z različnimi institucijami, ustvarjati pogoje, ki tudi starejšim omogočajo visoko kakovost bivanja in aktivno vključevanje v družbo.

Prijazno vabljeni na sprejem tudi predstavniki medijev!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje