O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Mestna občina Velenje finalistka natečaja En.občina

Velenje, 5. oktober 2016 - Mestna občina Velenje je super finalistka letošnjega natečaja En.občina, ki ga že sedmo leto zapored pripravlja portal Energetika.NET. Razglasitev zmagovalnih občin natečaja ter podelitev priznanj in nagrad bo v sredo, 12. oktobra 2016, ob 13.15 v Kristalni palači BTC v Ljubljani.

V okviru natečaja En.občina je strokovna komisija pregledala poročanje občin državi o izvajanju akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost. Med občinami so izbrali tiste, ki se bodo pomerile za naziv Energetsko najbolj odmevne občine v Sloveniji v kategorijah velikih, srednjih in malih občin. Namen natečaja je izboljšati stanje na področju učinkovite rabe energije in uvajanju obnovljivih virov.

Mestna občina Velenje je v sodelovanju z Zavodom Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) izvedla številne aktivnosti na področjih učinkovite rabe energije, izboljšanja energetske učinkovitosti javne razsvetljave in oskrbe z energijo.

V letu 2015 smo na območju mestne občine Velenje energetsko celovito oziroma delno sanirali devet javnih stavb. Energetske sanacije so bile izvedene na objektih Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Podružnične osnovne šole Pesje, Osnovne šole Livada, Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda, krajevnih skupnosti Staro Velenje in Škale ter na Domu krajanov Pesje. S pomočjo evropskih sredstev smo energetsko sanirali tudi Vilo Rožle, Regijsko galerijo Velenje in Podjetniški center Standard. Na področju izboljšanja učinkovitosti javne razsvetljave smo izvedli štiri projekte. Na območju krajevne skupnosti Konovo, pri občinski upravni stavbi in pri Osnovni šoli Gorica smo stara potratna svetila in reflektorje zamenjali za energetsko učinkovitejša. Na področju energetske sanacije daljinskega sistema ogrevanja pa smo prenavljali toplovode in vročevode.

Zavod KSSENA je v sodelovanju z Mestno občino Velenje in Komunalnim podjetjem Velenje v lanskem letu pripravil tudi več strokovnih člankov, samostojnih gradiv in delavnic na temo učinkovite oziroma obnovljive rabe energije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje