O-STA

OZJ Mestne občine Velenje - LAS ZSŠD pridobila status potrjene Lokalne akcijske skupine

Velenje, 19. oktober 2016 - Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline (LAS ZSŠD) vse partnerje in ostalo javnost obvešča, da je z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (z dne 12. 10. 2016) pridobila status potrjene Lokalne akcijske skupine, za obdobje 2014-2020.

Potrditev LAS ZSŠD omogoča koriščenje 2.266.460 evrov sredstev iz kmetijskega in regionalnega sklada, in sicer za sofinanciranje operacij lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020. Operacije morajo slediti ciljem, opredeljenim v Strategiji lokalnega razvoja LAS ZSŠD, izvajale pa se bodo na območju občin Gornji Grad, Luče, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje.

LAS ZSŠD se ob uspešni pridobitvi statusa LAS iskreno zahvaljuje vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali pri pripravi strategije lokalnega razvoja in že danes vse parterje, organizacije, zainteresirane skupine in posameznike, delujoče na podeželju Zgornje Savinjske in Šaleške doline, vabijo k sodelovanju pri pripravi in izvajanju operacij.