O-STA

Rezulati 70. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

Razpisana emisija 70. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM070270504 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.044.400 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 98,656. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 5,39%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,800 in 98,531 (obrestna mera od 0,79% do 5,90% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 70. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.05.2004.

Razpisana emisija 27. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM027260804 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.248.810 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 97,399. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 5,28%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 97,683 in 97,104 (obrestna mera od 4,69% do 5,90% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 27. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 26.08.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 23.03.2004, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 26.04.2004.