O-STA

Rezultati 147.avkcije enomesečnih zakladnih menic, ki je bila v sredo, 25.02.2004

Razpisana emisija 147. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM147250304 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.095 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 701 lot naročil v skupni vrednosti 7.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,573. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 5,51%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,688 in 99,535 (obrestna mera od 4,02% do 6,01% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 147. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek, 25.03.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 03.03.2004. Razpisana emisija 148. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM148010404 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 04.03.2004.