O-STA

Rezultati 150. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

150. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 17.03.2004 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 150. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM150150404 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.190 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,579. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 5,44%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,690 in 99,535 (obrestna mera od 4,00% do 6,01% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 150. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek, 15.04.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 24.03.2004. Razpisana emisija 151. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM151220404 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 25.03.2004.