O-STA

Rezultati 71. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 24. avkcije dvanajsmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

71. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

24. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 23.03.2004 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 71. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM071240604 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.454.314 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 98,727. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 5,10%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,800 in 98,582 (obrestna mera od 0,79% do 5,69% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 71. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 24.06.2004.

Razpisana emisija 24. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM024240305 je znašala 6.000.000.000 SIT oziroma 600.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.998.120 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 600.000 lotov naročil v skupni vrednosti 6.000.000.000 SIT po enotni ceni 95,307. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 4,87%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 95,596 in 94,610 (obrestna mera od 4,56% do 5,63% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 24. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 24.03.2005.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 26.04.2004, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 25.05.2004.