O-STA

LESNA Tovarna ivernih plošč Otiški Vrh edini slovenski predstavnik v evropskem združenju proizvajalcev lesnih plošč (EPF)

Podjetje Lesna TIP Otiški Vrh se je kot proizvajalec ivernih plošč in kot edini slovenski predstavnik včlanilo v evropsko združenje proizvajalcev lesnih plošč (EPF - European Panel Federation) s sedežem v Bruslju. Lesna TIP sodeluje pri aktivnostih in promociji združenja. 12. marca je bila v Bruslju organizirana generalna skupščina združenja, ki se je je udeležil tudi direktor TIP Danilo A. Ranc. Na skupščini so predstavniki evropskih proizvajalcev lesnih plošč med drugim izpostavili problematiko energetske izrabe lesne biomase, ki negativno vpliva na lesno industrijo v Evropi.

Pereča problematika energetske izrabe lesne biomase je prisotna tudi v lesni industriji in pri proizvajalcih ivernih plošč v Evropi. Zaradi ozko enostransko usmerjene energetske politike je prišlo v državah članicah EPF do povečanja cen lesne biomase in žaganega lesa tudi do 25%. Evropska lesna industrija in proizvajalci ivernih plošč se soočajo s problemom naraščanja cen lesne biomase in se v celoti zavzemajo za bolj razumno energetsko politiko, ki ne bo ogrožala lesne industrije in bo usmerjala v energetiko samo industrijsko neuporabno lesno biomaso. Pretirano favoriziranje in subvencioniranje 'zelene energije' je na Švedskem pripeljalo tako daleč, da so za kurjenje uporabljali celo hlodovino. Kot kaže pa bo tudi tokrat prišla najbolj razumna in racionalna rešitev iz Finske, ki je zelo bogata z gozdovi, pa se je kljub temu odločila predvsem za varčevalne ukrepe na področju energetike in izgradnjo drugih alternativnih virov.

Slovenski lesarji ne smemo dovoliti ponavljanja evropskih napak na področju energetske izrabe lesne biomase, saj se združenje proizvajalcev pohištva Evrope in združenje proizvajalcev plošč Evrope zavzemata za industrijsko izrabo lesne biomase zavzemata za zaščito interesov lesne industrije.