O-STA

Aktivnosti evropskega združenja proizvajalcev lesnih plošč - EPF

EPF in WKI organizirata 4. evropski simpozij o lesnih ploščah, ki bo potekal septembra 2004 v Hanovru, v Nemčiji. Srečanje predstavlja forum industrije lesnih plošč, njihovih dobaviteljev, kupcev in raziskovalcev. Svoje nove tehnične rešitve in optimizacije v proizvodnji lesnih plošč bo predstavilo 26 govornikov iz 7 držav.

Lesne plošče združujejo ekonomske in ekološke prednosti obnovljivega vira - lesa z dobrimi lastnostmi modernega tvoriva. V zadnjih petdesetih letih se je razvil zavidljiv spekter različnih tipov lesnih plošč. Nove tipe lesnih plošč z vedno boljšimi lastnostmi lahko pričakujemo tudi v prihodnosti. Razvoju v industriji lesnih plošč bo sledil tudi proces inovacij in kontrolnih tehnik.

4. evropski simpozij o lesnih ploščah v Hanovru je izvrstna priložnost za spoznavanje tehničnih novosti in optimizacij izdelkov, za debato o novih načinih uporabe in izkušnjah z mnogimi strokovnjaki iz industrije in raziskovalnih institucij in za izmenjavo idej za nadaljnji razvoj in raziskave.

EPF bo v sodelovanju z inštitutom Wilhelm-Klauditz (WKI-Wilhelm-Klauditz-Institute) v septembru 2004 organizirala večjo konferenco oz. simpozij, ki je kot forum namenjena proizvajalcem lesnih plošč, njihovim dobaviteljem, odjemalcem in raziskovalcem. Sponzorji tega dogodka so evropsko združenje proizvajalcev vezanega lesa (FEIC-The European federation of the plywood industry), evropsko združenje proizvajalcev vlaknenih plošč (FEROPA-The European federation of fibreboard manufacturers), podjetje SaxolWax in mednarodno društvo za tehnična vprašanja lesne branže (iVTH - Internationaler Verein für Technische Holzfragen).

Na 4. simpoziju evropskega združenja proizvajalcev plošč, ki bo potekal od 15. do 17. septembra v Hanovru v Nemčiji, bodo obravnavane aktualne teme s področja tehnoloških novosti in izboljšav, testiranj, simulacij, razvoja novih izdelkov in predvsem problematika s področja ekologije in uporabe lesne biomase.