O-STA

Laboratorij LECAD je postal del programa PRACE 2

Z vzpostavitvijo PRACE 2 bodo imeli slovenski raziskovalci dostop do najboljših evropskih superračunalnikov.

Na začetku marca je bil v Amsterdamu sestanek predstavnikov nacionalnih superračunalniških centrov, ki so soglasno potrdili program PRACE 2. Sestanka v Amsterdamu se je udeležil predstavnik laboratorija LECAD, dr. Janez Povh.

Laboratorij LECAD je član programa PRACE 2

Program PRACE 2 združuje številne člane, eden izmed njih je tudi konzorcij - Superračunalniški center Slovenije, ki ga v PRACE predstavlja Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, v njenem imenu pa laboratorij LECAD, ki tudi upravlja največji superračunalnik na Univerzi v Ljubljani. Z vzpostavitvijo PRACE 2 bodo imeli slovenski raziskovalci dostop do najboljših evropskih superračunalnikov, prav tako bo Slovenija lahko udeležena v vseh projektih, financiranih s strani Evropske komisije, ki bodo namenjeni vzpostavljanju in vzdrževanju superračunalniške infrastrukture.

Kaj je PRACE 2?

PRACE 2 je nov model delovanja partnerstva PRACE, ki je evropsko združenje 24 največjih javnih superračunalniških centrov. PRACE je bil nedavno potrjen tudi kot edina e-infrastruktura v Programu ESFRI 2016. Sporazum o PRACE 2 bo omogočil, da bo Evropa ohranila vodilno mesto v svetu superračunalništva, še posebej na področju proizvajanja superračunalnikov in uporabi le-teh pri znanstvenoraziskovalnem delu, pri obdelovanju velepodatkov, pri reševanju globalnih družbenih problemov in pri dvigu konkurenčnosti evropske industrije.