O-STA

Odprtje Večgeneracijskega centra Planet generacij

Velenje, 21. april 2017 - V torek, 25. aprila, ob 11. uri bomo na travniku pod hrastom ob Titovem trgu v Velenju slavnostno odprli Večgeneracijski center Planet generacij.

Projekt Večgeneracijski center Planet generacij so oblikovali trije partnerji, nosilec projekta je Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, partnerja v projektu sta UPI - Ljudska univerza Žalec in Slovenska filantropija - Hiša Sadeži družbe Žalec. Projekt je nastal v sodelovanju z 11 občinami in 16 različnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju upravnih enot Velenje, Žalec in Mozirje ter ponuja različne preventivne programe, ki zagotavljajo socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin, zmanjšujejo tveganje revščine in preprečujejo zdrs v socialno izključenost.

Dogodka se bo poleg enajstih županov, ki podpirajo ustanovitev in delovanje večgeneracijskega centra udeležila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, ki bo zbrane, poleg župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in župana Občine Žalec Janka Kosa, tudi nagovorila.

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak bo na voljo za izjave po dogodku, ob 12. uri.

Planet generacij ciljnim skupinam zagotavlja neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebinsko določeno in predstavlja ustvarjanje ter vzdrževanje socialne mreže, informiranje uporabnikov. Center deluje kot informacijsko središče, kar pomeni, da so uporabnikom na voljo tudi informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav, izvedba številnih vsebin v obsegu 24 ur tedensko s poudarkom na integraciji, socialni vključenosti, spodbujanju enakih možnosti, sodelovanju, izboljšanju zaposljivosti ter zmanjšanju tveganja revščine in dvigu kakovosti življenja ranljivejših skupin.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje