O-STA

Člani laboratorija LECAD (FS UL) razvili odprti spletni tečaj (MOOC) na izobraževalni platformi FutureLearn

Univerza v Ljubljani (UL) je članica Partnerstva za napredno računalništvo (PRACE), ki združuje približno 30 največjih javnih superračunalniških centrov v Evropi. V tem partnerstvu zastopa UL Laboratorij za konstruiranje (LECAD) s Fakultete za strojništvo, ki je tudi partner evropskega projekta PRACE 4IP.

V sklopu tega projekta, ki je financiran s strani Evropske komisije kot del programa Obzorje 2020, so člani LECAD-a skupaj s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu razvili odprti spletni tečaj (MOOC) na izobraževalni platformi FutureLearn. To je prvi tovrstni tečaj Univerze v Ljubljani na tej platformi.

Pettedenski tečaj pokriva sodobne vsebine s področja napredne uporabe superračunalništva pri analizi velikih količin podatkov z orodjem R in Hadoop. Tečaj traja od 3. aprila do 6. maja 2017, ponovljen pa bo jeseni 2017 in spomladi 2018.

Do sedaj se je na tečaj prijavilo prek 3500 zainteresiranih iz celega sveta, od tega jih prek 1000 aktivno sodeluje. Priprava in izvajanja tečaja je zahtevala veliko strokovnega znanja s področja superračunalništva in statistike, poleg tega pa še tehničnega znanja pri pripravi gradiv in odstopanja od utečenih praks ex-katedra predavanj. Platforma je dostopna na Platforma FutureLearn