O-STA

Župan MO Velenje na 1. kongresu slovenskih občin

Velenje, 16. maj 2017 - Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje in predsednik Skupnosti občin Slovenije, je danes, na 1. kongresu slovenskih občin, ki poteka v Podčetrtku, v uvodnem nagovoru ponovno poudaril vse močnejšo željo večine županov slovenskih občin k povezovanju in združitvi v enotno združenje vseh predstavnikov lokalne samouprave v Sloveniji. Takšno združenje bi bilo uspešnejši pogajalec z državo za zagotavljanje potrebnih sredstev lokalnim skupnostim. Z združenjem bi lahko v soglasju z državo vodili konstruktivnejše dogovore, sprejemali sporazume in zakonodajo, ki bi bila generator razvoja.

Župan je izpostavil tudi tematiko financiranja občin in zniževanja povprečnin s strani države. Dejstvo je, da se presežki občin vsako leto zmanjšujejo, vendar občine potrebujejo sredstva za zagotavljanje denarnega toka tudi v prvih mesecih leta in ostanek sredstev konec leta ne more biti razlog za nižanje povprečnin. Občine morajo večkrat namenjati sredstva za nujne investicije npr. za vzdrževanje cest, za ta namen tako porabljajo sredstva, ki bi jih sicer morale nameniti za obvezne - z zakonom predpisane naloge občin.

V nadaljevanju konference je sledil tudi pogovor s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem. Predsednik je pohvalil dobro organizacijo kongresa in povedal, da na naslednjem kongresu pričakuje udeležbo županov vseh slovenskih občin. Poudaril je pomembnost sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in se strinjal, da je takšna konferenca odlična priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in opredelitev izzivov za prihodnost. Po mnenju predsednika so župani v času gospodarske krize s številnimi ukrepi odigrali ključno vlogo pri lajšanju posledic krize pri občankah in občanih.

Na okrogli mizi so poleg predsednika države in župana Mestne občine Velenje sodelovali tudi Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije in Leo Kremžar, predsednik programskega sveta 1. kongresa slovenskih občin in župan občine Miklavž na Dravskem polju.

Pošiljamo tudi fotografiji z dogodka.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi MO Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si