O-STA

Potrjena vzorčna notranja pravila

Velenje, 19. maj 2017 - Arhiv Republike Slovenije, ki deluje v sklopu Ministrstva za kulturo, je 15. maja 2017 izdal odločbo, s katero Mestni občini Velenje kot uporabnici dokumentarnega sistema ODOS potrjuje vzorčna notranja pravila za zajem in e-hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki.

Na področju ravnanja in upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom je Mestna občina Velenje v zadnjih letih naredila velik napredek. V letu 2002 smo uvedli računalniški program Občinski dokumentarni sistem (ODOS), ki ga je za nas, kot vzorčno občino, pripravilo podjetje PIA iz Velenja. S pomočjo programskega orodja vse gradivo, ki prispe v hišo ali ga iz nje odpošljemo, zabeležimo in skeniramo. Tako program kot tudi računalniško in strojno opremo nenehno posodabljamo, kar zagotavlja z zakonom predpisano varnost in trajnost podatkov, zapisanih na nosilcih informacij. Tudi vzorčna notranja pravila je za nas pripravilo podjetje PIA. Na podlagi pripravljenih navodil bomo v Upravi Mestne občine Velenje vzorčna pravila personalizirali, torej prilagodili specifiki našega poslovanja, in s tem zadostili zahtevam Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (Uradni list RS, št. 30*/06, 24-14- Odl.US in 51/2014), Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06) in Enotnim tehnološkim zahtevam, 2.1.

S tem bomo zagotovili še boljšo preglednost in hrambo dokumentov, tako tistih, ki so pomembni za delo organov, razvoj območja občine in zanamce, kot tudi tistih, ki jih za svoje delo in življenje od nas zahtevajo občani.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje