O-STA

Kje začeti z digitalizacijo podjetja

Ljubljana, 7 junij 2017 - Industrija 4.0, digitalizacija proizvodnje, Internet of Production, pametne tovarne, vse to so pojmi, ki iz dneva v dan bolj postajajo resničnost. Slovensko-nemška gospodarska zbornica bo kot prva v Sloveniji ponudila izobraževanje o digitalizaciji in vpeljavi industrije 4.0 v mala in srednje velika podjetja.

Anketa Slovensko-nemške gospodarske zbornice o stanju digitalizacije v podjetjih je jasno pokazala, da se podjetja zavedajo pomembnosti digitalizacije svojih procesov, žal pa je njihovo specifično znanje s tega področja osiromašeno. Največji primanjkljaj je zaznati pri malih in srednje velikih podjetjih, ki so seznanjene s trendi, žal pa ne vedo kako bi se digitalizacije lotile. Pomembno dejstvo je tudi, da je najem zunanjih svetovalcev zanje prevelik finančni zalogaj. Zato se je Slovensko-nemška gospodarska zbornica odločila, da kot prvi ponudnik v Sloveniji, v svoj portfelj izobraževanj vključi seminar z naslovom Industrija 4.0 za mala in srednje velika podjetja.

Osrednja nosilca izobraževanja bosta Dr. Christiane Gerikg, direktorica Justso GmbH, Digital Innovation Lab iz Darmstada, doktorica znanosti na področju managementa IT inovacij in vitkih start-upov. Ustanoviteljica Digital Innovation Lab z večletnimi izkušnjami pri razvijanju digitalnih poslovnih modelov, coachingu vitkih start-upov in vodenju programskih projektov. Deluje tudi kot svetovalka na področju CSC- in T-sistemov znotraj bank (npr. Deutsche Bank, DZ Bank) in znotraj avtomobilske industrije (Mercedes, smart).

Andreas Wank pa je namestnik direktorice Kompetenčnega centra 4.0 Darmstadt (Kompetenzzentrum 4.0 Darmstadt) in vodja projektne skupine za management industrijskih proizvodnih obratov na Tehnični univerzi Darmstadt, kjer so specialisti za digitalizacijo proizvodnje v malih in srednje velikih podjetjih.

Izobraževanje bo obsegalo 4 module: industrija 4.0 - priložnosti in potenciali, novi poslovni modeli, učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti in delo 4.0. Udeleženci bodo spoznali kaj prinašajo spremembe industrije 4.0 v praksi in kako se na njih odzvati, jih implementirati in izkoristiti. Na študijskih in individualnih primerih bodo udeleženci pregledali poslovne modele in le-te prilagodili digitalizaciji, spoznali načine kako optimizirati procese za ustvarjanje vrednosti in kako bodo digitalizacija, pametne tovarne in povezljivost sistemov vplivale na naše delo v prihodnosti (delo 4.0). S študijskimi primeri bodo udeleženci pridobili ključne kompetence in vpogled v spreminjanje delovnih procesov.

Slovensko-nemška gospodarska zbornica že vrsto let skrbi za prenos znanja o industriji 4.0 in digitalizaciji slovenskim podjetjem in si hkrati prizadeva za vzpostavitev konkurenčnega gospodarskega okolja v Sloveniji. Poleg tega pa z različnimi pobudami in vsebinski bogatimi dogodki slovenskim podjetjem pomaga na njihovi poslovni poti v Nemčijo. Več o omenjenem dogodku pa je na voljo na povezavi.