O-STA

Rezultati 73. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 25. avkcije dvanjstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

73. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

25. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 25.05.2004 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 73. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM073260804 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.736.955 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 98,974. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 4,10%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,624 in 98,823 (obrestna mera od 1,49% do 4,71% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 73. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 26.08.2004.

Razpisana emisija 25. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM025260505 je znašala 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 2.302.145 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 650.000 lotov naročil v skupni vrednosti 6.500.000.000 SIT po enotni ceni 96,120. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 3,99%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,800 in 95,741 (obrestna mera od 0,20% do 4,40% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 25. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 26.05.2005.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 22.06.2004, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 27.07.2004.