O-STA

Prvi diplomant študijskega programa Multimedija na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko

V torek, 11. 7., je na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko potekal zagovor prve diplome študijskega programa Multimedija. Kandidat Luka Bezovšek je uspešno zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom "Interaktivna naloga za haptičnega rehabilitacijskega robota", ki jo je pripravil pod mentorstvom izr. prof. dr. Matevža Pogačnika s Fakultete za elektrotehniko in izr. prof. Imreta Cikajla z Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča.

Računalniška interaktivna igra za rehabilitacijo zgornjih okončin

V diplomski nalogi je Luka Bezovšek izdelal računalniški program v obliki interaktivne igre, ki skupaj z rehabilitacijskim robotom tvori celovit sistem za rehabilitacijo zgornjih okončin v primeru nevroloških poškodb. S pregledom področja računalniške tehnologije, vhodnih naprav in navidezne resničnosti je predstavil področja uporabe računalniške grafike in robotike v praksi ter hkrati izpostavil prednosti uporabe tovrstnih tehnologij na področju rehabilitacije. Predstavil je tudi programsko okolje UNITY, s katerim si je pomagal pri razvoju aplikacije. Sistem je na koncu praktično preizkusil v nadzorovanem okolju, rezultate testiranj pa predstavil z grafi, ki jih je izrisal na podlagi podatkov avtomatskega beleženja sistema. Nalogo je zaključil z oceno izdelanega sistema in predstavitvijo možnosti za nadaljnji razvoj.

Študijski program Multimedija

Interdisciplinarni študijski program Multimedija sta leta 2014 začeli skupaj izvajati Fakulteta za elektrotehniko ter Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Namen programa je izobraževanje strokovnjakov, usposobljenih za delo na novih in inovativnih izzivih digitalne dobe. Pri zasnovi programa so upoštevali in združili nekatere najboljše lastnosti elektrotehnike, računalništva, ustvarjalnosti, multimedijske produkcije, znanja telekomunikacij in interaktivnih uporabniških aplikacij. Prav tako pa predmetnik omogoča tudi pridobitev poslovnih znanj in komunikacij. Posebno odličnost programu pa nedvomno daje tudi tesna povezanost z gospodarstvom, s čimer zagotavljajo znanja in veščine diplomantov, ki neposredno odgovarjajo potrebam podjetij na trgu.