O-STA

Zadnje leto Erasmusovega projekta Career in Art in njegovi učinki

Triletno obdobje Erasmusovega projekta Career in Art se izteka. V treh letih so dijaki SŠOF Ljubljana aktivno sodelovali v umetniških delavnicah, ki so jim dvignile delovno vnemo in samozavest; povečali smo računalniško pismenost; nadgradili znanje tujih jezikov, psebej angleščine; dobili širok vpogled v umetnostno-zgodovinske znamenitosti Evrope; se seznanili z osnovami podjetništva in trženja in negovali skupne evropske vrednote, kot so solidarnost, strpnost in demokratičnost. Po koncu projekta si tako zaposleni kot dijaki želimo še več tovrstnih izkušenj, saj učinkovito povečujejo motivacijo in vidno pripomorejo k pozitivni klimi na šoli.

Projekt Career in Art je dijakom odprl vrata v svet, učiteljem je ponudil uvid v drugačno delo z dijaki, šoli je dodal mednarodno noto in marsikateri učitelj in dijak sedaj drugače gleda na skupno Evropo, poučevanje oziroma učenje. Dijaki, ki so posredno ali neposredno sodelovali v projektu so pridobili na samozavesti, znanju in življenjskih izkušnjah. Projekt je pustil pečat tudi na delu v šoli, kajti mnogi smo vnesli spremembe v učne kurikule; dijaki pa pridobili mednarodne izkušnje, ki jih bodo nosili s seboj celo življenje.

Projekt Career in Art je bil izbran kot primer dobre učne prakse in predstavljen na mednarodni konferenci v Bonnu, kjer so bili prisotni predstavniki 31 držav, vključno z nemško mimistrico za šolstvo, evropskim komisarjem, ki skrbi za Erasmusove projekte, in drugimi uglednimi gosti.

Učinki projekta in njegova promocija so podrobneje opisani na spletni strani projekta: http://ssof.si/erasmusplus/.