O-STA

Uspešen zaključek poletne šole HELLA Saturnus

Uspešen zaključek poletne šole HELLA Saturnus

Na Fakulteti za strojništvo smo letos prvič v sodelovanju s podjetjem Hella Saturnus Slovenija d.o.o. organizirali poletno šolo za študente. Tesna povezava Laboratorija za vrednotenje konstrukcij, pod vodstvom prof. dr. Jerneja Klemenca, in podjetja Hella Saturnus, ki jo je zastopal dr. Tomaž Jurejevčič, direktor razvojnega sektorja, je obrodila poletno šolo, ki je študentom ponudila teoretični in praktični vpogled v procese avtomobilske industrije.

Poletne šole HELLA Saturnus, ki je potekala od 3. do 14. julija 2017 na Fakulteti za strojništvo UL, se je udeležilo 14 študentov iz Fakultete za strojništvo in Fakultete za elektrotehniko.

Potek poletne šole:

Udeležencem so znanja s področij poslovnih procesov, organizacije projektov in strokovnih znanj s področij optike, konstruiranja, elektronike, inženirskih simulacij, tehnologije ter procesnih meritev in kakovosti predali predavatelji s Fakultete za strojništvo in strokovnjaki s podjetja Hella.

Študenti so vse zbrane informacije in znanja uporabili na inženirskem tekmovanju. V 4 skupinah so reševali projektno nalogo - konstrukcija pritrdilnih nogic meglenke. Študenti so ob podpori mentorjev iz podjetja v zelo kratkem času zasnovali, konstruirali in izdelali izdelek na 3D tiskalniku ter ga na koncu analizirali. Motivacije za delo ni primanjkovalo, saj so udeleženci reševali nalogo vsak dan do poznih popoldanskih ur. Pri analizi svojega projekta so spoznali prednosti in pomanjkljivosti zasnovane rešitve in s tem pridobili praktične izkušnje.

Zaključek poletne šole:

Poletna šola se je zaključila v petek, 14. julija 2017. Na zaključni prireditvi so vse 4 skupine predstavile svojo projektno nalogo pred komisijo, ki je na podlagi ocenjevalnih kriterijev (tehnična rešitev, kakovost predstavitve, stik s kupcem) določila zmagovalca. Dr. Tomaž Jurejevčič je vsem študentom čestital, podelil nagrade in potrdila o udeležbi.

Pomembnost povezovanja fakultete z gospodarstvom:

Poletna šola v povezavi s podjetjem je na Fakulteti za strojništvo letos potekala prvič. Prodekan za pedagoško dejavnost I. stopnje izr. prof. dr. Matija Jezeršek je na zaključni prireditvi poudaril pomembnost povezovanja fakultete z gospodarstvom ter hkrati zagotovil, da bo fakulteta tudi v prihodnje podprla takšne poletne šole, ki študentom nudijo nove izkušnje in znanja.

Navdušenje nad poletno šolo sta s svojim obiskom izkazala tudi predstavnika korporativnega vodstva Helle, gospod Kamislav Fadel (responsible for Lighting Development Global (L-D), member of GL division board) in gospod John Kuijpers (responsible for Product Group Car Body Lighting (PG-CBL), member of GL division board). Oba sta študentom predstavila svojo pot, jim podala nekaj nasvetov pri načrtovanju kariere ter jih vzpodbudila k inovativnosti.

Na koncu zaključne prireditve je veselje o uspešni izvedbi poletne šole izrazil tudi dr. Tomaž Jurejevčič, saj je bila sama izvedba izziv tudi za Hello. Povezovanje in sodelovanje z mladimi je ključnega pomena, zato se je ob tej priliki zahvalil vsem udeležencem in mentorjem, ki so se spopadli z izzivom in motivirano delovali vse do konca.

Študenti in mentorji iz podjetja so se v času poletne šole med seboj povezali in se tudi osebnostno spoznali. To pa je bil eden od poglavitnih ciljev poletne šole - povečati možnost sodelovanja v prihodnje! Na Fakulteti za strojništvo si želimo, da bi bilo čim več podobnih povezav z gospodarstvom.