O-STA

Krepitev strokovnega znanja učiteljev

Seminar s tematiko umetnosti in kulture na Poljskem gostil tudi slovenske učiteljice

V začetku julija je v Varšavi na Poljskem potekal eTwinning kontaktni seminar na temo umetnosti in kulture, ki sta se ga udeležili tudi dve slovenski učiteljici. Namen seminarja je bil, da učitelje učencev in dijakov starejših od 10 let opremi z dodatnimi vsebinami na področju poučevanja umetnosti in kulture. Učitelji, ki so se seminarja udeležili, so to priložnost izkoristili za srečanje s kolegi iz različnih Evropskih držav, ter se tako seznanili z dobrimi praksami in izmenjali svoje poglede na aktivno učenje ter poučevanje umetnosti in kulture.

Medkulturnost, strokovni razvoj in kakovost v izobraževanju

Seminar je potekal v okviru programa eTwinning, ki ponuja eno izmed glavnih platform za Evropske učitelje, željne po nadgrajevanju svojega znanja. S tem jim eTwinning omogoča ne samo mreženja in možnost skupinskega dela, temveč tudi odlično izhodišče za oblikovanje projektnih idej in njihovo kasnejše implementiranje v praksi. Obenem pa skrbi za medkulturnost, strokovni razvoj in kakovost v šolskem izobraževanju. Poleg tega pa tovrstni seminarji nudijo izvrstne priložnosti za sklepanje partnerstev pri sodelovanju v projektih Erasmus, ki učencem, dijakom ter njihovim učiteljem omogočajo pridobivanje novih izkušenj tudi zunaj meja Slovenije. V Sloveniji za izvajanje programa eTwinning skrbi CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja), kjer je Nacionalna svetovalna služba, ki v sodelovanju z eTwinning ambasadorji po slovenskih šolah izvaja splošne predstavitve in delavnice ter organizira nacionalne in mednarodne konference.