O-STA

Prenovljena osvetlitev na Tomšičevi cesti

Z namenom zagotavljanja večje varnosti pešcev in kolesarjev smo v teh dneh zaključili z namestitvijo svetlobnega biča za osvetljevanje prehoda za pešce na križišču Kersnikova-Tomšičeva cesta. Vrednost del je bila 23 tisoč evrov, izvajalec del pa podjetje SCR, d. o. o.

V tem tednu bo koncesionar, tj. podjetje Javna razsvetljava, d. d., na Tomšičevi cesti zamenjal obstoječa svetila z novimi, ki bodo imela večjo svetlobno moč.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje