O-STA

SURS novica: Evropski teden mobilnosti (16. - 22. 9. 2017): Deljenje prevoznih sredstev pripomore k manjšemu onesnaževanju okolja

Med 16. in 22. septembrom bo v številnih slovenskih mestih potekal že 16. Evropski teden mobilnosti, ki se bo v petek, 22. septembra, zaključil z dnevom brez avtomobila.

Letošnjo osrednjo temo "Čista, deljena in inteligentna mobilnost" povzema slogan Združimo moči, delimo si prevoz. Ta želi ljudi spodbuditi, da s souporabo, torej z deljenjem prevoznih sredstev, pripomorejo k manjšemu onesnaževanju okolja. Tradicionalnim potovalnim vzorcem se vedno pogosteje pridružujejo nove oblike premagovanja razdalj - gre za premik od imeti (posedovati) k deliti si. Prevoz si lahko delimo na več načinov.

Souporaba koles

V več slovenskih mestih (Ljubljani, Mariboru, Kranju, Velenju, Murski Soboti, Piranu ...) uporabo javnega potniškega prometa uspešno dopolnjujejo sistemi souporabe koles (ang. bikesharing). Sistem uporabnikom omogoča izposojo kolesa na za to namenjenem postajališču in vračilo na kateremkoli drugem postajališču v istem mestu.

Sopotništvo

Delimo si lahko tudi avtomobil, in sicer na dva načina. V Sloveniji je med zaposlenimi in študenti vse bolj razširjeno sopotništvo (ang. carpooling) - način prevoza, ko se osebe na delovnem mestu, kraju študijskih predavanj ali preko spletnih portalov dogovorijo za skupno pot z osebnim avtomobilom. Sopotniki si delijo stroške prevoza, hkrati pa z manjšim številom vozil na cestah pripomorejo k manjšemu onesnaževanju okolja. V Sloveniji najbolj obiskan portal za sopotništvo je Prevoz.org.

Souporaba avtomobila

Drug način deljenja avtomobila je souporaba avtomobila (ang. carsharing), namenjena kratkotrajnejšemu najemu vozila za opravljanje krajših razdalj po mestu ali med mesti. V Sloveniji je omenjeni sistem na voljo od julija 2016, danes pa si lahko 100-odstotno električne avtomobile izposodite v Ljubljani, Murski Soboti, Mariboru in Kranju.

Slovenci še vedno prisegamo na vožnjo z osebnim avtomobilom

Kljub ponujenim možnostim deljene mobilnosti je v slovenskem kopenskem potniškem prevozu najpogosteje uporabljeno prevozno sredstvo osebni avtomobil. Z njim je bilo po ocenah Eurostata v letu 2014 opravljenih 86 % vseh potniških kilometrov. V veliko manjši meri so bile poti opravljene z avtobusom (12 % potniških kilometrov) in vlakom (2 % potniških kilometrov).

Število osebnih avtomobilov v Sloveniji se je v zadnjih 10 letih povečalo za 11 % (leta 2006: 980.261; leta 2016: 1.096.523). Skoraj vsak drugi prebivalec je imel v 2016 v lasti osebni avtomobil. Tako je bila v evropskem merilu Slovenija s 523 vozili na 9. mestu po številu vozil na 1.000 prebivalcev. Leta 2015 so imeli največ avtomobilov na 1.000 prebivalcev v Luksemburgu (661), medtem ko je tedaj evropsko povprečje znašalo 581 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Slovenska gospodinjstva so tudi po deležu izdatkov za osebno mobilnost v samem evropskem vrhu, saj so se v 2015 uvrstila na 2. mesto, takoj za Luksemburgom. Tedaj so tako za nakup vozila, delovanje osebnih prevoznih sredstev in javni prevoz namenila 16 % vseh svojih izdatkov, kar je za 3 odstotne točke več, kot znaša evropsko povprečje.

Avtomobilski vozni park v Sloveniji se stara

Vse od preloma tisočletja raste povprečna starost osebnih avtomobilov - ta je leta 2000 znašala 6,8 leta, leta 2015 pa 9,7 leta. Delež osebnih avtomobilov, mlajših od 3 let, pada (stanje v 2000: 24 %; v 2016: 11 %), medtem ko se je delež osebnih avtomobilov, starejših od 12 let, v zadnjih 16 letih podvojil (v 2000: 16 % takih avtomobilov; v 2016: 38 %).

S staranjem voznega parka so povezane težave s povečanim vnosom emisij v okolje, manjšo varčnostjo pri porabi goriva, izrabljeni avtomobili pa predstavljajo nevaren odpadek zaradi snovi, ki jih vsebujejo. V petletnem obdobju, med leti 2007 in 2012, je število izrabljenih vozil upadlo za 35 % (z 8.400 v letu 2007 na 5.447 v letu 2012).

Število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov v Sloveniji od leta 2012 raste


Z vidika onesnaževanja okolja kot tudi z vidika varnosti v prometu je vzpodbuden podatek, da število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov v Sloveniji od leta 2012 raste. Konec leta 2016 je bilo prvič registriranih 65.000 novih osebnih avtomobilov, kar je za 7 % več kot v letu 2015.

Delež osebnih vozil na alternativni pogon v Sloveniji zanemarljiv, v EU v vzponu


K manjšemu onesnaževanju poleg tehnologije novih vozil pripomorejo tudi vozila na alternativni pogon (torej ne na bencinski ali dizelski pogon).

Delež novih registriranih osebnih vozil na alternativni pogon v državah članicah Evropske unije počasi raste (povprečje EU v 2012: 2,2 %, v 2015: 3 %). Največ registriranih osebnih avtomobilov na alternativni pogon je na Poljskem (leta 2015: 16 % vseh osebnih avtomobilov - od tega so kar 90 % predstavljali avtomobili, predelani na pogon na utekočinjen naftni plin), pol manj v Latviji in Italiji (leta 2015: v vsaki po 8 % vseh osebnih avtomobilov). V Sloveniji je bilo takih vozil le 1 %.

Ali ste vedeli?

· Sistemi souporabe koles so uvedeni v več kot 230 mestih po Evropi, največ jih je v Franciji, Španiji in Italiji.

· Največji sistem souporabe koles v Evropi je v Parizu - razpolaga z 20.000 kolesi in s 1.800 postajališči.

· Največja platforma za sopotništvo je francoska platforma BlaBlaCar, z več kot 20 milijoni članov v 19 državah.

· Leta 1947 je bil v Zürichu vzpostavljen prvi sistem souporabe avtomobila. Danes vodilni državi na tem področju sta Švica in Nemčija.

· Po priključitvi v program souporabe avtomobila prevozijo ljudje, ki si delijo uporabo avtomobila, v povprečju 40 % manj kilometrov.

· Leta 1999 je bil v francoskem mestu La Rochelle vpeljan prvi sistem souporabe električnih vozil.

Vir: Evropski sekretariat. Pridobljeno 21. 8. 2017 s spletne strani.