O-STA

Struktura kmetijskih gospodarstev

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

Podrobnejši podatki o kmetijskih gospodarstvih za leti 2000 in 2003 so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.

Struktura kmetijskih gospodarstev

Statistično raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev sodi med osnovna statistična raziskovanja na področju kmetijstva, s katerim zbiramo podatke o rabi zemljišč, številu živine, delovni sili v kmetijstvu, kmetijski in gozdarski mehanizaciji, dopolnilnih dejavnostih ter o gozdarstvu na kmetijskih gospodarstvih. V raziskovanje so vključena vsa t.i. evropsko primerljiva kmetijska gospodarstva.V skladu z zakonodajo EU se raziskovanje vsakih 10 let izvede kot popis, v vmesnih, zakonsko predpisanih letih, pa lahko kot vzorčno raziskovanje. Tako je bil v Sloveniji v letu 2000 izveden popis kmetijskih gospodarstev, v letih 2003, 2005 in 2007 pa vzorčna raziskovanja, v letu 2010 pa je spet predviden naslednji popis kmetijskih gospodarstev. Z zakonodajo EU je poleg metodologije zbiranja predpisan tudi seznam obveznih spremenljivk, tako da so rezultati raziskovanj primerljivi med vsemi državami članicami EU. V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo rezultate raziskovanj strukture kmetijskih gospodarstev za leto 2000 in postopoma rezultate za leto 2003 - predvidevamo, da bodo podatki o tipologiji kmetijskih gospodarstev na voljo jeseni 2004:SI-STAT: Kmetijska gospodarstva (v področju Okolje in naravni viri) Vsi podatki popisa kmetijskih gospodarstev 2000 pa so objavljeni:SI-STAT: Popis kmetijstva

Simona Dernulc

Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si